Specialized - Schrader Valve Tube 26X1.25-2.0 - Zero G Chamonix