Specialized - Presta Valve Tube 700X20/28 48mm - Zero G Chamonix