Specialized - Schrader Valve Tube 29X1.75-2.4 - Zero G Chamonix